Selecteer een pagina

Gehele Evenement Klimaatadaptatie:

Titel: Een open deur voor vergroening met groene daken in de stad?

Datum: 24 juni 2020

Tijd: 16:00 – 17:30

Overzicht programma:

16-16.45: De deur open zetten voor groene daken met Frank van Berkum

16.45-17.30: Deelsessie Mobilane

16.45-17.30: Deelsessie NMU en Rooftop Revolution

Inleiding

Groene daken in de stad, het lijkt een oplossing die zo voor de hand ligt om meer groen te verwezenlijken zonder daar ‘extra’ ruimte voor op te offeren. Waarom is dan nog lang niet elk dak groen en wat levert het op als dit wel zo zou zijn?

Ruimte maken voor groen in de stad is steeds belangrijker is een veranderend klimaat. Beplanting heeft een rol in het beperken van zowel hittestress, wateroverlast en droogte. Maar waar vind je deze ruimte in verstedelijkt gebied? Groene daken bieden een uitkomst, maar waar liggen de beste mogelijkheden en hoe krijgen we het voor elkaar om hier gebruik van te maken? Daar gaan we deze middag in verschillende sessies met elkaar antwoord op geven!

 

 

 

Plenaire sessie Frank van Berkum (16:00 – 16:45)

 

In dit plenaire deel helpt Frank van Berkum, expert in samenwerken in ruimtelijke vraagstukken, ons om samen inzicht te krijgen in factoren die mensen motiveren en leren we hoe we gezamenlijk tot een duurzaam resultaat kunnen komen.

Tijdens de Duurzame Week 2019 onderzochten de deelnemers van het thema Klimaatadaptatie onder leiding van Frank een vergelijkbare vraag door een praktijksimulatie in Utrecht. De uitkomsten waren verrassend. En toch ook begrijpelijk. Een van de conclusies was dat actieve bijdrage van bewoners van een gebied aan klimaatadaptatiemaatregelen in hun wijk pas tot stand komt nadat een aantal andere behoeften zijn ingevuld. Tijdens deze sessie gaan we nader in op de waargenomen vier fasen en komen concrete interventies aan bod.

Frank heeft ruim 25 jaar ervaring met werken met mensen aan ruimtelijke vraagstukken, in Nederland en andere landen in Europa, Afrika en Azië. Hij heeft een benadering ontwikkeld die veelal leidt tot duurzame inhoudelijke oplossingen die bovendien gedragen worden door de betrokken mensen en organisaties.

Vervolgens gaan we in twee deelsessies dieper in op het thema Groene Daken in de stad.

 

De deelsessie met Mobilane zal aan de hand van voorbeelden en onderzoek naar voren komen wat groene daken ‘doen’ voor de stad. Hoe zit het met fijnstof en hoeveel effect op temperatuur is er precies voor de omwonenden?

 

In de deelsessie met NMU en Rooftop Revolution gaan we in op de praktische kanten om de weg vrij te maken voor pandeigenaren met twijfels. Waar moet mijn dak aan voldoen om er een groen dak van te maken? Welke subsidies zijn er mogelijk? Welke dakbedekking is het meest geschikt? Hoeveel waterberging kan ik realiseren?