Selecteer een pagina

In de nieuwe editie van het Tijdschrift voor Water Governance staat een artikel van collega Hermine Koskamp en mij:

‘Een gezamenlijke taal voor volhoudbaar waterbeheer’

Download het artikel hier.

Veel leesplezier!

En vragen, opmerkingen of suggesties? Van harte welkom.

 

Essentie

In het artikel beschrijven we:

1. De werkwijze van waterschappen van oudsher.

2. Een veranderende context: vijf ontwikkelingen die het speelveld van de waterschappen wezenlijk hebben veranderd.

3. De door ons ontwikkelde werkwijze om daarop in te spelen: een gezamenlijke taal.

4. Een concrete uitwerking voor asset management.

5. De toepasbaarheid op andere opgaven van de waterschappen (Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water, zoetwateropgave, meerlaagse veiligheid).

Het artikel bouwt mede voort op ons eerdere artikel, samen met medewerkers van Waterschap Rijn en IJssel, in het vakblad H2O (2013). Over:

  • het bepalen van ambities en maken van keuzes
  • met alle betrokken onderdelen van de organisatie
  • en met een solide financiële onderbouwing.