Selecteer een pagina

Een artikel van:

  • Marcel Bleumer (Waterschap Rijn en IJssel),
  • Alfred te Pas (Waterschap Rijn en IJssel),
  • Hermine Koskamp (t.t.v. publicatie Antea Group, nu Waterschap Drents Overijsselse Delta) en
  • Frank van Berkum.

Over:

  • het bepalen van ambities en maken van keuzes
  • met alle betrokken onderdelen van de organisatie
  • en met een solide financiële onderbouwing.

‘Papieren’ (=kortere) versie in H2O:
Download hier of lees het via deze link.

 

Online (uitgebreide) versie:
Download het artikel hier of lees het via deze link.

 

Werkwijze: gelijktijdig en iteratief

Verspreid in de organisatie was informatie en expertise beschikbaar: in allerlei digitale en analoge bestanden, in hoofden, bij afdelingen en clusters met elk hun eigen registratiesystemen. De kunst was om dat allemaal zichtbaar bij elkaar te krijgen. Dat lukte door iedereen bij het project te betrekken: de dijkgraaf en de heemraden, de afdelingsdirecteur, managers en adviseurs van de units Beleid, Waterbeheer, en Onderhoud, medewerkers die de onderhoudsplannen opstellen en de uitvoering coördineren, gegevensbeheerders en kostendeskundigen.Iedereen had, vanuit zijn eigen vakdiscipline, een plek in de structuur van stuurgroep, regiegroep, projectgroep en werkgroepen. Oranjewoud begeleidde het project en bracht ook vanuit diverse disciplines ervaring in.

Dat dit complexe project onder grote tijdsdruk in vier maanden succesvol kon worden afgerond, is te danken aan de werkwijze. Gewoonlijk is die ‘lineair’ en top-down te noemen: de bestuurlijke opdracht wordt ambtelijk uitgevoerd en daarna ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. In dit project is ‘iteratief’ gewerkt: tijdens de klus werd voortdurend geschakeld tussen bestuur en regiegroep enerzijds, en de ambtelijke projectgroep en werkgroepen anderzijds. Zo kon voortschrijdend inzicht steeds worden meegenomen en werden al werkend en keuzes makend de resultaten richtinggevend voor de ambitiediscussie.