Selecteer een pagina

Mensen zijn mensen. Overal ter wereld.

Of het nu professionals zijn in de ingenieurswereld, jongeren in een township in Zuid-Afrika, vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, of bestuurders van een waterschap. Waar gewerkt wordt aan een gezamenlijk (ruimtelijk) resultaat, verloopt het proces vaak hetzelfde.
Omdat het mensen zijn. De omgeving en cultuur kunnen verschillen, maar de weg waarlangs mensen met elkaar tot gezamenlijke resultaten komen is in hoge mate universeel.

In deze bijeenkomst draagt u bij aan een actueel ruimtelijk vraagstuk.
Met als invalshoek: samenwerking van mensen.

U maakt kennis met, en ervaart, een werkwijze die leidt tot duurzame resultaten
en die bovendien door de betrokken mensen en organisaties van henzelf worden ervaren.

 

Frank van Berkum is 25 jaar werkzaam in Nederland, elders in Europa, in Azië en Afrika op het gebied van ruimtelijke vraagstukken en leefbaarheid.
Hij initieert en begeleidt samenwerking van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zowel in Nederland als internationaal.

Op basis van ervaring en samenwerking heeft hij een werkwijze ontwikkeld waarmee mensen gezamenlijk tot een duurzaam resultaat komen. Waarin ieders eigenheid en individuele behoeften een plek hebben. Met name toegepast in ruimtelijke vraagstukken, maar ook op het gebied van mensenrechten en internationale samenwerking.

Aan de hand van een actueel vraagstuk gaan we deze werkwijze ervaren en werken we toe naar een gezamenlijk resultaat. Daarbij is er uiteraard ruimte voor nieuwe inzichten.

Zie ook de website van de Duurzame Week:
https://duurzameweek.nl/event/mensen-en-duurzame-leefomgeving