Selecteer een pagina

Frank van Berkum Consultancy & Initiatives

& Doing in essence

Wat doe ik ?

Op welk gebied ?

In welke situaties ?
.

In welke rol ?

Waarom gaat het in wezen ?


Wat is het resultaat ?

 

Begeleiden van team- en organisatie-ontwikkeling, participatie en samenwerking.

Water, wijkontwikkeling en internationale samenwerking.

1.   Als een team, een organisatie of een traject vastloopt, en toch resultaten wil bereiken.
2.   Als er een nieuw team, project of initiatief wordt opgezet en tot een concreet resultaat moet worden gebracht.

Manager, facilitator, voorzitter of initiatiefnemer.

Samenwerking van mensen en organisaties die een gezamenlijk doel te bereiken hebben, en die daarbij ook hun eigen individuele doel/ambitie willen realiseren.

We bereiken de beoogde resultaten, met draagvlak en actieve inbreng van de betrokkenen.
Bovendien zijn we op tijd klaar, is het resultaat financieel gezond, bereiken we een goede sfeer en hebben we plezier.

 

Teamontwikkeling

 

 • ontwikkelen van nieuwe afdeling op het terrein van Gebiedsontwikkeling
 • leiden van verliesgevende afdeling naar situatie van winstgevendheid, groei en persoonlijke ontwikkeling
 • teamontwikkeling van MT + projectmanagers bij een waterschap
 • ontwikkelen samenwerking MT en ontwikkeling koers komende 3 jaar bij ingenieursbureau

Organisatie-ontwikkeling

Begeleiden van de ontwikkeling van organisaties in een situatie van krimp, verandering (transitie), fusie en/of groei:

 

 • transitie van een ontwikkelingsorganisatie
 • herstructurering van stafafdelingen van een internationale onderneming
 • bepaling ambitieniveau + bedrijfsvoeringsscenario’s bij waterschappen

Participatietrajecten

Verbinden van actieve betrokkenheid van belanghebbenden (bewoners, ondernemers, belangenorganisaties, etc) bij plannen/ maatregelen van de overheid, en bij het inrichten van de leefomgeving.

 

 • het faciliteren van informatiebijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten
 • co-creatie-bijeenkomsten
 • het verbinden van concrete ideeën van belanghebbenden met de door overheden gemaakte ruimtelijke plannen.

Samenwerkingstrajecten

Samenwerking van overheden met elkaar, en van overheden – bedrijven – maatschappelijke organisaties.

 

 • start en ontwikkeling van publiek-private samenwerking voor getijden-energie
 • samenwerking van 3 overheden (gemeente – provincie – waterschap)
 • (co-)creëren and faciliteren van workshops
 • (dag)voorzitten van conferenties
 • start van een nieuw initiatief in een wijk

Initiatiefnemer

Daarnaast ben ik initiatiefnemer van maatschappelijke projecten.
Rode draad door deze projecten zijn leidinggeven, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en leefbaarheid.

Projecten:

 • een theaterproductie met achterstandsjongeren in een township in Zuid-Afrika (2009)
 • inspiratiesessies: persoonlijke ontwikkeling van professionals met een maatschappelijke betrokkenheid (2010 – 2012)
 • de samenwerking van 10 muziekinitiatieven in Jakarta, Indonesië (2013)
 • een wijkontwikkelingsproject dat wijken in 4 wereldsteden verbindt (Kaapstad, Rio, Jakarta, Amsterdam) (sinds 2013)
 • een serie ontwikkelsessies over leidinggeven in een veranderende omgeving (sinds 2015)
 • een werkbijeenkomst over het succesvol maken van 3 concrete vastlopende projecten in achterstandswijken in Nederland (2016).

Hoe ? 3 dingen


Hoe doe ik dat ? Door:

Een omgeving creëren

De context, de omstandigheden hebben vaak een grote invloed op het feit of mensen gezamenlijke resultaten bereiken.

 • dat mensen zich veilig voelen en vrij om zich te uiten
 • dat er aandacht is voor iedereen die meedoet en voor ieders intentie, behoefte en belang
 • dat er plezier is en inspiratie.

Waar ik werk ben ik er op  gericht om deze omstandigheden te creëren.
Omstandigheden waarbinnen de doelen kunnen worden bereikt. Of anders gezegd: kaders waarbinnen dingen gemaakt kunnen worden.

Over grenzen verbinden

Mensen die samenwerken werken veelal in verschillende onderdelen van een organisatie, of in verschillende organisaties.

Ik zie in die situaties vaak dat het lastig is om boven de eigen rol of het eigen onderdeel uit te stijgen.

Werken over grenzen, en verbindingen creëren en versterken,  is een essentieel onderdeel van mijn benadering: verbindingen tussen afdelingen, organisaties, en ook culturen, sectoren en landen.

Iets nieuws toevoegen

Meestal voeg ik zelf ook iets toe.

 • Een inhoudelijk idee.
 • Een ervaring.
 • Een nieuwe werkvorm.
 • Nieuwe informatie.
 • Een andere manier van kijken.
 • Een relatie uit mijn netwerk die iets kan betekenen.

Kortom:
iets nieuws dat de mogelijkheden groter maakt.
En daardoor bijdraagt aan het oplossen van een vraagstuk en het bereiken van het doel.

(Onderstaande tekst volgt binnenkort ook in Nederlands.)

Education and specialization
I have been educated in the field of civil engineering and of law and public administration.
Over the years I have specialized in developing organizations as well as in developing collaboration of organizations that want to realize a common and social relevant goal.

These are goals in the fields of
– urban and rural development
– international (development) cooperation.

Fields
My over 20 years experience covers a wide range of fields, including:

 • water
 • environmental management
 • infrastructure
 • urban development

I have been working in these fields in the Netherlands, elsewhere in Europe, as well as in Africa and Asia.
I have been active as consultant, trainer, head of department and commercial manager.

Type of organizations I work with
The organizations can be institutionalized organizations and temporary collaborations of people and organizations. These include:

 • governments (local, regional and central government),
 • business organizations,
 • knowledge and research institutes and
 • civil society organizations.

Timeframe of my involvement
De tijdsduur van mijn betrokkenheid varieert van enkele dagen om een proces in gang te zetten tot langere begeleiding. Die hangt af van de behoefte.

CV Frank

Over Frank van Berkum

24 years working experience in 8 countries. Civil engineering, law & administration, music, theatre improvisation.

Financially viable initiatives, projects and organizations.

Initiator, facilitator, manager.
Over mij »

Contact

Mr Ing Frank@FrankvanBerkum.nl

+31 6 10651759