Selecteer een pagina

Portfolio

Projecten en initiatieven

Florerende stad

Mensen maken de stad.

De stad is de plek waar mensen wonen, werken en leven. Meer dan 50 % van de mensen in de wereld woont in de stad; de verwachting is dat het aantal verder toeneemt tot 70 %.
Mensen maken die stad. Zowel met sociale activiteiten en economische activiteiten, als door het creëren van gebouwen en infrastructuur.

Ontwikkelende organisatie

Mensen maken de organisatie.

Organisaties bestaan uit mensen. En omgekeerd: mensen maken de organisatie.
Het zijn dus mensen die de doelstellingen van de organisatie realiseren.
Het presteren van een organisatie hangt dan ook samen met het presteren van de mensen die in de organisatie werken. Des te beter de mensen presteren, des te beter de organisatie haar doelen bereikt.

(internationale) Samenwerking

Mensen maken de samenwerking.

Mensen bereiken doelen door samen te werken. Over grenzen heen: internationale grenzen, culturele grenzen, over grenzen van disciplines afdelingen en organisaties.

Ontwikkeling beleidskader biodiversiteit Waterschap Vallei en Veluwe (2019 – 2020)

Ontwikkeling beleidskader biodiversiteit Waterschap Vallei en Veluwe (2019 – 2020)

Huidige projecten

Project Start-Ups (PSU) en Project(team)bijeenkomsten 2018 – 2019

Initiatief: Leergang ‘De marktvisie in de praktijk’ (2018-heden)

Ontwikkeling  innovatie-partnerschap Goederenvervoer-modellen (2018 – 2019)

Ontwikkeling innovatie-partnerschap Goederenvervoer-modellen (2018 – 2019)

Omgevingswet & impact op milieurichtlijnen en protocollen (2018 – 2019)

Omgevingswet & impact op milieurichtlijnen en protocollen (2018 – 2019)

Nieuwe ontmoetingen in het migratiedebat (2016 – 2018)

Nieuwe ontmoetingen in het migratiedebat (2016 – 2018)

Multifunctionele accommodatie Dussen – evaluatie samenwerking (september 2017 – januari 2018)

LEF Future Center Rijkswaterstaat (2016 – 2018)

Amnesty International Nederland: voorzitter vergaderingen Ledenraad (2010 – 2019)

Amnesty International Nederland: voorzitter vergaderingen Ledenraad (2010 – 2019)

Actualiseren milieuprotocol – SIKB (2016 – 2017)

Actualiseren milieuprotocol – SIKB (2016 – 2017)

Music in the City: Utrecht – Kaapstad – Jakarta (initiatief) (2016 – 2019)

Music in the City: Utrecht – Kaapstad – Jakarta (initiatief) (2016 – 2019)

Werkbijeenkomst ‘De wijk nu én over 5 jaar’ – initiatiefnemer – op aanvraag

Werkbijeenkomst ‘De wijk nu én over 5 jaar’ – initiatiefnemer – op aanvraag

Project Start-up (PSU) – Kadeverbetering Zaans Rietveld – facilitator (2016)

Project Start-up (PSU) – Kadeverbetering Zaans Rietveld – facilitator (2016)

Teamontwikkeling MT – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – begeleiding (2016 – 2017)

Samenwerking 3 overheden: verkennen haalbaarheid – facilitator (2016)

Samenwerking 3 overheden: verkennen haalbaarheid – facilitator (2016)

‘Richting in beweging’: 3 ontwikkelsessies – initiatiefnemer – 2015 – 2016. Nieuwe edities op aanvraag.

‘Richting in beweging’: 3 ontwikkelsessies – initiatiefnemer – 2015 – 2016. Nieuwe edities op aanvraag.

Gebiedsontwikkeling estuaria: Europees programma EMOVE – Slotconferentie – voorzitter (2015)

Gebiedsontwikkeling estuaria: Europees programma EMOVE – Slotconferentie – voorzitter (2015)

Hivos: Organisatieverandering en -ontwikkeling – Transitiemanager (2014 – 2015)

Hoogheemraadschap Rijnland: voorlichtingsavond – voorzitter (2015)

Hoogheemraadschap Rijnland: voorlichtingsavond – voorzitter (2015)

Tidal Technology Centre Grevelingendam: Ontwikkelen publiek-private samenwerking – facilitator (2013 – 2015)

Tidal Technology Centre Grevelingendam: Ontwikkelen publiek-private samenwerking – facilitator (2013 – 2015)

Waterschap Rivierenland: Werkbijeenkomst projectteam verbetering Diefdijklinie – Facilitator (2014)

Waterschap Rijn en IJssel: Bepaling onderhoudsambitie – projectleider, facilitator (2013)

Waterschap Rijn en IJssel: Bepaling onderhoudsambitie – projectleider, facilitator (2013)

Environment Agency Albania: Organizational development – Team leader, adviser (2005 – 2009)

Environment Agency Albania: Organizational development – Team leader, adviser (2005 – 2009)

Over Frank van Berkum

25 jaar werkervaring in 8 landen. Civiele techniek, recht en bestuur. Muziek, theater improvisatie. 

Financieel levensvatbare initiatieven, projecten en organisaties.

Facilitator, manager, initiator.
Over mij »

Contact

Mr Ing Frank van Berkum
Frank@FrankvanBerkum.nl

+31 6 10651759