Selecteer een pagina

Samenwerking 3 overheden: verkennen haalbaarheid – facilitator (2016)

Samenwerking 3 overheden: verkennen haalbaarheid – facilitator (2016)

Werksessie t.b.v. samenwerkingsovereenkomst
Op woensdag 3 februari 2016 vond een werksessie plaats over de kadeverbetering aan de Otweg in Boskoop. Daaraan namen 10 mensen deel, van wie 7 van het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland. Frank bereidde de bijeenkomst voor in samenwerking met de deelnemers, en faciliteerde de bijeenkomst.

Rol Frank
Voorbereiding:

 • Samenstelling van het programma van de sessie, en van de vorm van de verschillende programma-onderdelen
 • Afstemmen van de behoeften en verwachtingen met alle deelnemers, en zorgen voor overeenstemming over doel, programma en resultaat

Uitvoering:

 • Facilitator van de bijeenkomst.

FvBC 10 HHR Indruk Otweg

Doel: Waterveiligheid polder Zaans Rietveld
‘De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde, de belangrijkste zijn dat al in 2015. Ook de kades van de Grietpolder zijn onderzocht. Op een of meerdere plaatsen voldoen de kades niet aan de norm voor toekomstige veiligheid en moeten ze verbeterd worden.’  (bron website HHRijnland)

Het kadeverbeteringsproject polder Zaanse Rietveld is onderdeel van het programma Regionale Keringen. De polder ligt langs de Gouwe in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Boskoop.

Zie ook: https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/dijken-en-kades/zaanse-rietveld-1

Kadeverbetering en overdracht eigendom van de kade
De kade op de Otweg is op bijna het hele traject niet hoog genoeg. Daarnaast is de stabiliteit van het binnentalud ook op het overgrote deel onvoldoende.
Het plan voor de kadeverbetering is, om  aan de buitenzijde een vervangende waterkering te gaan maken. Dit is een stalen damwand die voor de huidige constructie wordt geplaatst.

Daarnaast zal de provincie Zuid-Holland het eigendom van de kade overdragen aan de gemeente Alphen aan den Rijn.

Drie organisaties, gezamenlijke uitvoering
De intentie van de drie organisaties (hoogheemraadschap, provincie en gemeente) is, om de kadeverbetering en de overdracht gezamenlijk te realiseren.

Onderwerpen risicosessie 3 februari
De volgende punten zijn besproken en hebben geleid tot een gedeeld beeld en gezamenlijke conclusies :

 1. De belangen en de behoeften van alle 3 organisaties
  – wat betreft de kadeverbetering
  – voor de overdracht van het dijklichaam
 2. Welke onderwerpen dienen te worden geregeld.
 3. Wat over deze onderwerpen dient te worden beschreven (en de formulering) in de samenwerkingsonvereenkomst (SOK).

Resultaat aan het einde van de sessie

 • Een gezamenlijke tabel met de onderdelen 2 en 3
 • een tijdpad met acties en actiehouders
 • gericht op het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst.

 

 

 

 

Vaardigheden

, , ,

Gepubliceerd op

14 februari, 2016