Selecteer een pagina

Gebiedsontwikkeling estuaria: Europees programma EMOVE – Slotconferentie – voorzitter (2015)

,
Gebiedsontwikkeling estuaria: Europees programma EMOVE – Slotconferentie – voorzitter (2015)

Rol:
Dagvoorzitter van de conferentie

Europees project EMOVE:
In het project “Estuaries on the MOVE” (EMOVE), werken vier partners uit vier verschillende landen aan de Noordzee (Nederland, België, Duitsland en Zweden) samen.
Daarbij gaat het om estuaria in deze landen: ecologisch veerkrachtige, voor scheepvaart toegankelijke, tegen overstroming beschermde en economisch gezonde gebieden.
Doel is om te bouwen aan groepen van betrokken shareholders en stakeholders die daarop een gemeenschappelijke visie hebben: inzicht hebben in wat er bekend is en nog onderzocht moet worden (door research en in pilots) op het gebied van bestuur en beheer van hun estuarium.

Datum:
Woensdag 18 februari 2015

Deelnemende landen:
Nederland, België, Duitsland en Zweden.

Website EMOVE:
http://www.emove-project.eu/about

Verdere informatie volgt

Vaardigheden

Gepubliceerd op

21 december, 2015