Selecteer een pagina

Huidige vraagstukken:

  • Teamsamenwerking van programmateam dat werkt aan regionale bereikbaarheid (2019-heden)
  • Teamsamenwerking van het team van opdrachtgever en opdrachtnemers in een groot landelijk milieuprogramma (MIRT-project) (2018 – heden)
  • Voorbereiding van een werkconferentie in het kader van de ‘Asfaltimpuls’ (2019-2020)
  • Procesbegeleiding bij de actualisering van de grondwaterstrategie van een waterschap (2019-2020)
  • Ontwikkeling van beleidslijn voor biodiversiteit bij een waterschap (2019-2020) – procesbegeleiding
  • Verbetering van de samenwerking in de keten van IBC-bouwstoffen (2019-2020)
  • Voorbereiding van een mini-conferentie over migratie, door 7 ministeries (2020)
Vaardigheden

Gepubliceerd op

20 december, 2019