Selecteer een pagina

Ontwikkeling Innovatie-Partnerschap Goederenvervoer modellen
(augustus 2018 – maart 2019)

De 11 partners (RWS en 10 marktpartijen) na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
(4 maart 2019)

 

Essentie rol Frank
De essentie van de rol van Frank in het tot stand brengen van het partnerschap:

  1. Het ontwikkelen van een ‘mentaal contract’: de bereidheid van iedere partij om met elkaar gedurende 4 jaar gezamenlijk aan deze opgave te gaan werken, met daarin een plaats voor de eigen behoefte van iedere individuele partij, en tegelijk de andere partijen ruimte te gunnen.
  2. Het op basis daarvan ontwikkelen van een juridische samenwerkingsovereenkomst.

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Dienst WVL (Water Verkeer en Leefomgeving).

 

Innovatie-Partnerschap
Ontwikkeling van Innovatie-Partnerschap van Rijkswaterstaat en 10 marktpartijen:
een publiek-private samenwerkingsvorm waarin RWS met meerdere marktpartijen gedurende een periode van 4 jaar beogen samen te werken.

Het gaat om samenwerking in het ontwikkelen en beheren van modellen op het gebied van Goederenvervoer in Nederland.
Op basis van deze modellen wordt de ontwikkeling van het goederenvervoer in Nederland in 2030 en 2050 ingeschat.

Activiteiten:

Voorbereiding en begeleiding van:

  • Startconferentie
  • Vervolgbijeenkomsten RWS en partners
  • Bilaterale overleggen
  • Opstellen samenwerkingsovereenkomst
  • Slotconferentie

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat over sluiten Innovatie-Partnerschap: klik hier

Partners:
Rijkswaterstaat in samenwerking met:
4Cast
Charta
DAT Mobility (Goudappel Coffeng)
Demis
Ecorys
Panteia
QDelft
Significance
Tessella (Altran)
VORtech

Meer info over Innovatiepartnerschap als aanbestedingsvorm: klik op afbeelding