Selecteer een pagina

Faciliteren van sessies voor en in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat.

Sessies medio 2016 – heden:

Water:
22.  Agrarisch waterbeheer.
23.  Internationale conferentie Making Waves Afsluitdijk.
14.  Kennisconferentie risicobenadering water  2017 (KPR).
25.  KPR Kennis/netwerkdag 2018.

1.    Internationale conferentie handhaving. Inspectie Leefomgeving en Transport.

Asfalt:
13.  Asfalttop: Startbijeenkomst van de Asfaltimpuls.
2.    Asfaltimpuls – Sessie met inhoudelijke experts en management
20.  Asfaltimpuls – Sessie met inhoudelijke experts en management.
4.    Asfalttop: Afsluitende bijeenkomst van de Asfaltimpuls.

Asset management:
5.    Verbetertrajecten Beheren assets (RWS Cluster Omgevings- en assetmanagement).
10.  Assetmanagement: verbetertrajecten.
9.    Netwerkschakelplannen Rijkswaterstaat.

Informatievoorziening binnen RWS:
3.    IV-dag.
16.  IGA-dag.
19.  Digishape.

Bouwagenda
17.  Bouwagenda (LEF op Locatie, Bouwcampus Delft).
24.  Communicatie Bouwagenda (LEF op locatie, Bouwcampus Delft).

Accent op samenwerking:
6.    Samenwerking RWS – Rijksuniversiteit Groningen.
7.    Inrichting Koopmanspolder (LEF op Locatie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).
8.    Sessie Jong Antea Group.
18.  SO3 met ingenieursbureaus.
21.  LEF Bootcamp voor initiatieven van ondernemers ism Rijkswaterstaat.

Diverse overige thema’s:
15.  Kennismarkt integrale veiligheid.
11.  Verduurzaming MIRT.
12.  Visievorming externe communicatie.