Selecteer een pagina

Omgevingswet & impact op milieurichtlijnen en protocollen (2018-2019)

Analyse en bepaling impact van de nieuwe Omgevingswet op de richtlijnen en protocollen van SIKB (Stichting integrale Kwaliteitsborging bodembeheer).

  • Juridische analyse van de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet op de richtlijnen en protocollen.
  • Met betrokkenheid van experts en een begeleidingscommissie van vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Meer inhoudelijke informatie:

zieĀ de documenten van de Impactanalyse op de SIKB-site

Het Centraal College complimenteert de auteurs, Frank van Berkum en Geertje Korf, met de nu voorliggende concept-rapportage en stelt deze vast.

Centraal College van Deskundigen Bodembeheer

SIKB

Opdrachtgever:

In samenwerking met: