Selecteer een pagina

Hoogheemraadschap Rijnland: voorlichtingsavond – voorzitter (2015)

, ,
Hoogheemraadschap Rijnland: voorlichtingsavond – voorzitter (2015)

Rol Frank
Voorzitter en facilitator van de avond.

Voorlichtingsavond
Op woensdag 9 december 2015 werd er een gezamelijke voorlichtingsavond georganiseerd door de gemeente Alphen aan den Rijn en het hoogheemraadschap van Rijnland. De voorlichtingsavond is bestemd voor de bewoners van de Halve Raak en het Rijneveld in Boskoop, en voor andere belanghebbenden en gebruikers van vaarwegen in en rond Boskoop.

Wateroverlast en maatregelen
Naar aanleiding van de wateroverlast afgelopen jaren omtrent Boskoop heeft Rijnland een variantenstudie gemaakt. Hieruit is een breed pakket van maatregelen gekomen.
Een van de maatregelen is het vergroten van de afvoercapaciteit vanuit het noordelijke deel van het peilvak Gouwepolder richting het gemaal Brans, dat het water naar de Gouwe maalt. Daarvoor is het nodig om extra doorgangen onder de wegen Halve Raak en Rijneveld te creëren.

Aan de voorlichtingsavondwaren namen 70 mensen deel.
Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, en medewerkers en bestuurders van Rijnland en Alphen aan den Rijn.

De volgende punten kwamen onder andere aan bod:

  • de “watervisie Gouwepolder Boskoop 2015” (vaarroutes in en rond Boskoop)
  • de optimalisatie van de waterhuishouding in het noordelijke deel van Boskoop (het terugdringen van wateroverlast)
  • het gebruik van bruggen en duikers in de Halve Raak en het Rijneveld
  • de samenwerking tussen Rijnland met de gemeente Alphen aan den Rijn
  • Vragen, ervaringen en behoeften van de deelnemers.

Zie ook: http://www.rijnland.net/actueel/nieuws/nieuws-2015/informatieavond-gouwepolder-boskoop

 

Vaardigheden

, , ,

Gepubliceerd op

21 december, 2015