Selecteer een pagina

Kadeverbetering Zaans Rietveld – Project Start-Up (PSU)

Project Start-Up (PSU) van ‘Bouwteam’
Op dinsdag 6 september vond de Project Start-up plaats van het project Kadeverbetering Zaans Rietveld in Boskoop.
Daaraan namen 8 mensen deel: 5 van het hoogheemraadschap van Rijnland en 3 van de aannemerscombinatie die het werk gaat realiseren.
Zij vormen samen het ‘Bouwteam’ dat in de periode september – december 2016 de voorbereiding gezamenlijk gaat afronden. Daarna voert de aannemer in 2017 het werk uit.

Kadeverbetering
Het kadeverbeteringsproject polder Zaanse Rietveld is onderdeel van het programma Regionale Keringen. De polder ligt langs de Gouwe in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Boskoop.

De kade op de Otweg is op bijna het hele traject niet hoog genoeg. Daarnaast is de stabiliteit van het binnentalud ook op het overgrote deel onvoldoende. De kadeverbetering omvat het maken van een vervangende waterkering aan de buitenzijde, door het plaatsen van een stalen damwand die vóór de huidige constructie, met grondaanvulling.

Rol Frank

 1. Voorbereiding:
  • Bespreken van behoeften en verwachtingen met alle deelnemers (individueel);
  • Samenstellen programma op basis van de onderwerpen die in een voorgaand overleg waren geïnventariseerd;
  • Creëren van overeenstemming over doel, programma en resultaat van de PSU.
 2. Uitvoering:
  • Faciliteren van de PSU.

Resultaat PSU
Aan het eind van de PSU:

 1. hadden alle leden van het projectteam gezamenlijk en gedeeld beeld van het geslaagde kadeverbeteringsproject.
 2. waren alle geplande onderwerpen besproken: inhoudelijk, qua planning, financiën en rollen/taken
 3. was er bepaald welke onderwerpen in de komende weken verder besproken zouden worden
 4. was het tijdpad voor de komende 4 maanden helder, met concrete acties en actiehouders voor de eerstkomende weken.
 5. spraken de deelnemers uit vertrouwen te hebben in een goede samenwerking, in het gezamenlijke team van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Achtergrondinfo
https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/dijken-en-kades/zaanse-rietveld-1

‘De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde, de belangrijkste zijn dat al in 2015. Ook de kades van de Grietpolder zijn onderzocht. Op een of meerdere plaatsen voldoen de kades niet aan de norm voor toekomstige veiligheid en moeten ze verbeterd worden.’  (bron website HHRijnland)

Gert Hartog, omgevingsmanager van het project:

… (volgt)